Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

SWC beheerview DSO-LV

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > SWC beheerview DSO-LV
SWC beheerview DSO-LV
De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek. (ApplicationService) Verzoeksroutering Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels). (ApplicationService) Uitvoeren service Een REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels. (ApplicationService) Samengestelde registratie toepasbare regels service Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding. (ApplicationService) Verzoek indienen Een REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. (ApplicationService) Behandeldienst configuratie beheren Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). (ApplicationService) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationService) Toepasbare Regels verifieren Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. (ApplicationService) Toepasbare Regels aanleveren Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). (ApplicationService) Verzoek afhandelen De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationService) Verzoeknotificatie ontvangen Met deze REST API overheden begrippen en definities muteren in de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus muteren Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus opvragen Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels (Constraint) STTR - Toepasbare Regels De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) STTR - Toepasbare Regels (actueel) Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen (actueel) Koppelvlak voor het raadplegen van ruimtelijkeplannen.nl (Constraint) Informatieproduct Ruimtelijke Plannen De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. (Constraint) Informatieproduct Ruimtelijke Plannen (actueel) Met deze REST API kunnen bestaande ruimtelijke plannen worden opgevraagd uit Ruimtelijkeplannen.nl. (ApplicationService) Ruimtelijke plannen opvragen Koppelvlak voor Stelselcatalogus (Constraint) Stelselcatalogus De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. (Constraint) Stelselcatalogus (actueel) Koppelvlak voor de Samenwerkingsfunctionaliteit (Constraint) Samenwerken De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. (Constraint) Samenwerken (actueel) Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal stelsel Omgevingswet realiseert. (ApplicationService) Samenwerkingfunctionaliteit Koppelvlak voor het valideren van geometrie (Constraint) GML SF2 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. (Constraint) GML SF2 (actueel) Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (ApplicationService) Geo-validatieservice De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationService) OW-validatieservice Koppelvlak voor het valideren van OW gegevens (Constraint) OW-validatie De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. (Constraint) OW-validatie (actueel) RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 01-07-2022 08:08:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 08:08:34 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
ArchiMate-view SWC beheerview DSO-LV
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-3b82509c-61a1-49f3-b807-f84ba2661a5f
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : SWC beheerview DSO-LV
Documentatie  : Beheerview tbv de Softwarecatalogus. Wordt niet gepubliceerd op GEMMA Online.
Object ID  : 3b82509c-61a1-49f3-b807-f84ba2661a5f
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Contentfilter
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 3b82509c-61a1-49f3-b807-f84ba2661a5f
Object ID_nl  : 3b82509c-61a1-49f3-b807-f84ba2661a5f
Original ID  : id-3b82509c-61a1-49f3-b807-f84ba2661a5f
Semanticsearch  : swc beheerview dso-lv
Elementen  : 
Relaties  :