Integer

Contextdiagram
De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent. (Goal) Integer Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen. (Driver) Veilig De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving (Driver) Ethisch verantwoord Driver Wet Open Overheid Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:24:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:24:43 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Integer
Definitie     De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD07
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Integer_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     39c43011-cebc-4bb8-bcee-f833a6152884
Object ID     39c43011-cebc-4bb8-bcee-f833a6152884
Object ID_nl     39c43011-cebc-4bb8-bcee-f833a6152884,39c43011-cebc-4bb8-bcee-f833a6152884
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6206
Semanticsearch     integer
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.