Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Applicatieservice voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationService) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Applicatieservice voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationService) Valideren van informatieobjecten Applicatieservice voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationService) Verwijderen/vernietigen van informatieobjecten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobjecten ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 07:46:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 07:46:09 CET
Gegenereerd contextdiagram
Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobje- cten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobje- cten Applicatieservice voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationService) Valideren van informatieobje- cten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobje- cten Applicatieservice voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationService) Verwijderen/ve- rnietigen van informatieobje- cten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobje- cten Applicatieservice voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationService) Converteren informatieobje- ct naar duurzaam formaat Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobje- cten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten data informatieobje- cten Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 15:51:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 15:51:15 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Definitie  : Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten.
Contextview  : 0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
Object ID  : 36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Object ID  : 36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-a3c70e79956f4755aa59b1f510ca0897
Semanticsearch  : duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...