Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Contextdiagram
Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationFunction) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationFunction) Valideren van informatieobjecten Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Verwijderen/vernietigen van informatieobjecten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobjecten ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 12-11-2021 20:51:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-11-2021 20:51:14 CET
Gegenereerd contextdiagram
Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobject- en Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten data informatieobject- en Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobject- en Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationFunction) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationFunction) Valideren van informatieobject- en Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobject- en Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobject- en Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Verwijderen/ve- rnietigen van informatieobject- en Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobject- en AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-09-2021 00:55:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2021 00:55:53 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Definitie  : Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten.
Contextview  : 0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
Object ID  : 36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Object ID  : 36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Semanticsearch  : duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Archiefregistratiecomponent (Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...