Toelichting Beheren van de openbare ruimte (BOR-component)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting Beheren van de openbare ruimte (BOR-component)
Toelichting Beheren van de openbare ruimte (BOR-component)
Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs). (ApplicationFunction) Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw). (ApplicationFunction) Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot objecten in de grond (waaronder rioleringen). (ApplicationFunction) Beheren van bodemvoorzieningen (bruin) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen). (ApplicationFunction) Beheren van groenvoorzieningen (groen) Het verwerken van meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte. (BusinessFunction) Meldingen openbare ruimte behandeling Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in de leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor de openbare ruimte. (BusinessFunction) Beheren van de openbare ruimte Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden in of onder de grond in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Bodembeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom wegen en aanverwante infrastructuur in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Wegenbeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom groenvoorzieningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Groenbeheer Beheerwerkzaamheden lucht en geluid in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Lucht- en geluidbeheer Functionaliteit voor het beheren van waterinstallaties. (ApplicationFunction) Beheren van waterinstallaties Functionaliteit voor het beheren van gegevens over bodemsamenstelling. (ApplicationFunction) Beheren van bodem en grondstromen Functionaliteit voor het aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer. (ApplicationFunction) Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer Functionaliteit voor het beheren van maken van beheerplannen voor beheer van wegen. (ApplicationFunction) Maken van beheersplannen wegbeheer Functionaliteit voor het beheren van openbare verlichting. (ApplicationFunction) Beheren van openbare verlichting Functionaliteit voor het beheren van riolen. (ApplicationFunction) Beheren van riolen Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent ApplicationFunction Beheren van meldingen openbare ruimte Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom water in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Waterbeheer ApplicationFunction Beheren van lucht en geluid Functionaliteit voor het ondersteunen van gebouwenbeheer. (ApplicationFunction) Beheren van gebouwen (rood) Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom gebouwen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Gebouwenbeheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw). (ApplicationComponent) BOR-component Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationFunction) Beheren van sonderingen Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercomponen- t Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingenregistercom- ponent ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 02-07-2020 01:16:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2020 01:16:52 CEST
Legenda


Originele kleuren
Toelichting
   
   
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
BBN
   
   
   
BIV score BBN
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting Beheren van de openbare ruimte (BOR-component)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-3467fc96-38c0-4863-a209-ee7b551c5538
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting Beheren van de openbare ruimte (BOR-component)
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 3467fc96-38c0-4863-a209-ee7b551c5538
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 3467fc96-38c0-4863-a209-ee7b551c5538
Object ID_nl  : 3467fc96-38c0-4863-a209-ee7b551c5538
Elementen  : 
Relaties  :