Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
Definitie  : Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs).
Toelichting  : Binnen areaal Grijs vallen o.a.: * Wegen (wegen, fietspaden, voetpaden, parkeerstroken en terreinen, bermen) * Verkeersmaatregelen (verkeersborden en straatnaamborden, belijning en markering, overig straatmeubilair, VRI's) * Openbare verlichting (lichtmasten, armaturen, grondkabels, meet- en verdeelkasten) * Kunstwerken (bruggen, vaarduikers, oevervoorzieningen (kades, steigers), geluidwerende voorzieningen, bootoverhaal)
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 339872f5-1f5e-440b-b392-2c6c8a1483a5
Object ID  : 339872f5-1f5e-440b-b392-2c6c8a1483a5
Object ID_nl  : 339872f5-1f5e-440b-b392-2c6c8a1483a5
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:

  • BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)


Komt voor op   :  ArchiMate views: