Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
Definitie  : Applicatieservice voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs).
Toelichting  : Binnen areaal Grijs vallen o.a.: * Wegen (wegen, fietspaden, voetpaden, parkeerstroken en terreinen, bermen) * Verkeersmaatregelen (verkeersborden en straatnaamborden, belijning en markering, overig straatmeubilair, VRI's) * Openbare verlichting (lichtmasten, armaturen, grondkabels, meet- en verdeelkasten) * Kunstwerken (bruggen, vaarduikers, oevervoorzieningen (kades, steigers), geluidwerende voorzieningen, bootoverhaal)
Object ID  : 339872f5-1f5e-440b-b392-2c6c8a1483a5
Object ID  : 339872f5-1f5e-440b-b392-2c6c8a1483a5
Object ID_nl  : 339872f5-1f5e-440b-b392-2c6c8a1483a5
Original ID  : id-8318a6951d6643ea83c5aadbef02bcc8
Semanticsearch  : beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: