Besluitvorming lokale integrale veiligheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Besluitvorming lokale integrale veiligheid
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Besluitvorming lokale integrale veiligheid
Definitie  : Het besluiten over de manier waarop veiligheid binnen de lokale omgeving integraal kan worden bevorderd.
Toelichting  : Er is een relatie met de besluitvorming voor de regionale integrale veiligheid. Deze vindt plaats in het samenwerkingsverband met de partners in de regionale veiligheid binnen de bedrijfsfunctie besluitvorming regionale integrale veiligheid. Daaruit voortvloeiende operationele planvorming valt onder de bedrijfsfuncties in openbare orde en veiligheidontwikkeling.
Object ID  : 2e2d731d-4655-4384-ad27-485d34f95fea
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: