Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten
Contextdiagram
Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealis- atie publieksdienst- en Het managen van mensen en middelen om dienstverlening via balies te bieden (BusinessFunction) Balie beheer Het subsidiëren van diverse soorten binnengemeentelijke activiteiten. (BusinessFunction) Subsidieverlen- ing Publieksdienst- en Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsad- ministratie bijhouding Het beheren en verlenen van vergunningen voor diverse soorten lokale activiteiten. (BusinessFunction) Vergunningen- beheer Publieksdienst- en Het behandelen van ingediende klachten (BusinessFunction) Klachten afhandeling Het behandelen van ingediende ideeën (BusinessFunction) Ideeën verwerking Het lokaal organiseren van verkiezingen (BusinessFunction) Verkiezingen gerelateerde diensten Het op aanvraag verstrekken van persoonlijke documenten zoals paspoort of rijbewijs (BusinessFunction) Officiële documenten verstrekking Het acquireren en optimaliseren van de relatie bij en met ondernemers (BusinessFunction) Economische acquisitie en accountmana- gement Het verwerken van een informatieverzoek dat niet direct is af te handelen (BusinessFunction) Informatieverz- oek verwerking Het beheren van gevonden en verloren voorwerpen (BusinessFunction) Verloren en gevonden voorwerpen beheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdienst- en Het subsidiëren van initiatieven die sportbeoefening stimuleren (BusinessFunction) Sportstimuleri- ng Het bijhouden van de burgerlijke staat van personen n.a.v. geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing (BusinessFunction) Burgerlijke stand diensten Het managen van mensen en middelen om diensten via een call center te bieden (BusinessFunction) Call center beheer Het adviseren en ondersteunen van ondernemers (BusinessFunction) Bedrijfsadvies en ondersteuning Het volgen van en waar nodig reageren op mediaberichten waarbij de gemeente een rol speelt (BusinessFunction) Media beheer Het voordragen en toekennen van onderscheidingen (BusinessFunction) Onderscheidin- gen beheer Het beheren van winkels, markten en verkoopactiviteiten op straat (BusinessFunction) Winkels, markt- en straathandel beheer Het verlenen van diensten in situaties waarin schade is geleden en de gemeente hierbij betrokken is (BusinessFunction) Schade gerelateerde diensten Het strategisch promoten van een stad voor bedrijven en bezoekers (BusinessFunction) City marketing en toeristische promotie Het behandelen van aanvragen van de Nederlandse nationaliteit of het verkrijgen van bewijs daarvan (BusinessFunction) Nederlandersc- hap diensten BusinessFunction Bedrijfsgegev- ens beheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 16-04-2024 18:01:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 18:01:45 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten
Definitie     Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Object ID     2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Object ID_nl     2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64,2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Original ID     id-2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Semanticsearch     producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2024 om 09:40.