Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten
Contextdiagram
Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisati- e publieksdiensten een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven (BusinessObject) rijbewijs Het op aanvraag verstrekken van persoonlijke documenten zoals paspoort of rijbewijs (BusinessFunction) Officiële documenten verstrekking Het behandelen van aanvragen van de Nederlandse nationaliteit of het verkrijgen van bewijs daarvan (BusinessFunction) Nederlandersch- ap diensten een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie (BusinessObject) uittreksel Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadmi- nistratie bijhouding Het subsidiëren van initiatieven die sportbeoefening stimuleren (BusinessFunction) Sportstimulerin- g Het volgen van en waar nodig reageren op mediaberichten waarbij de gemeente een rol speelt (BusinessFunction) Media beheer Het strategisch promoten van een stad voor bedrijven en bezoekers (BusinessFunction) City marketing en toeristische promotie Het subsidiëren van diverse soorten binnengemeentelijke activiteiten. (BusinessFunction) Subsidieverleni- ng Publieksdiensten een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon Het behandelen van ingediende ideeen (BusinessFunction) Ideeën verwerking Het lokaal organiseren van verkiezingen (BusinessFunction) Verkiezingen gerelateerde diensten Het beheren van gevonden en verloren voorwerpen (BusinessFunction) Verloren en gevonden voorwerpen beheer Het verlenen van diensten in situaties waarin schade is geleden en de gemeente hierbij betrokken is (BusinessFunction) Schade gerelateerde diensten Het adviseren en ondersteunen van ondernemers (BusinessFunction) Bedrijfsadvies en ondersteuning Het managen van mensen en middelen om dienstverlening via balies te bieden (BusinessFunction) Balie beheer Het behandelen van ingediende klachten (BusinessFunction) Klachten afhandeling Het verwerken van een informatieverzoek dat niet direct is af te handelen (BusinessFunction) Informatieverzo- ek verwerking een document dat men op reis nodig heeft (BusinessObject) reisdocument Het managen van mensen en middelen om diensten via een call center te bieden (BusinessFunction) Call center beheer Het beheren van winkels, markten en verkoopactiviteiten op straat (BusinessFunction) Winkels, markt en straathandel beheer BusinessFunction Bedrijfsgegeven- s beheer Het beheren en verlenen van vergunningen voor diverse soorten lokale activiteiten. (BusinessFunction) Vergunningenb- eheer Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het acquireren en optimalisen van de relatie bij en met ondernemers (BusinessFunction) Economische acquisitie en accountmanage- ment Het bijhouden van de burgerlijke staat van personen n.a.v. geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing (BusinessFunction) Burgerlijke stand diensten Het voordragen en toekennen van onderscheidingen (BusinessFunction) Onderscheiding- en beheer AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-09-2021 08:52:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2021 08:52:43 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten
Definitie  : Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Object ID  : 2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Object ID_nl  : 2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Original ID  : id-2b40d5bc-cd28-4b62-b0b1-a68f16b7aa64
Semanticsearch  : producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten
Relaties  :  Subfunctie(s): ... meer resultaten
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: