Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Logging en ontsluiting van verwerkingen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Logging en ontsluiting van verwerkingen
Contextdiagram
Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het wijzigen van verwerkingsacties. (ApplicationService) Wijzigen verwerkingenl- ogging Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het vastleggen van een verwerkingsactie. Voor het vastleggen van verwerkingsacties die geen autorisatie vereisen, wordt de functie 'log verwerkingsactie' gebruikt. Voor verwerkingsacties die wel autorisatie vereisen, wordt de functie 'Log vertrouwelijke verwerkingsactie' gebruikt. (ApplicationService) Loggen verwerkingenl- ogging Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het verwijderen van verwerkingsacties. (ApplicationService) Verwijderen verwerkingenl- ogging Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompon- ent Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vetrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vetrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden. (ApplicationService) Opvragen verwerkingenl- ogging API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenl- ogging API AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 08-11-2022 18:30:43 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 18:30:43 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Logging en ontsluiting van verwerkingen
Definitie  : Service voor het loggen van verwerkingsacties
URI  : https://github.com/VNG-Realisatie/gemma-verwerkingenlogging
Beheerder  : VNG-Realisatie (leveranciers)
Type voorziening  : Referentieimplementatie
Type URI  : github
API-portaal (URL)  : https://github.com/VNG-Realisatie/
API-portaal  : VNG-Realisatie github
Eigenaar  : VNG-Realisatie
Object ID  : 1fa3fabf-0a6d-4354-ad4a-3e0f1bf7878c
Object ID  : 1fa3fabf-0a6d-4354-ad4a-3e0f1bf7878c
Object ID_nl  : 1fa3fabf-0a6d-4354-ad4a-3e0f1bf7878c
Original ID  : id-1fa3fabf-0a6d-4354-ad4a-3e0f1bf7878c
Semanticsearch  : logging en ontsluiting van verwerkingen
Relaties  :  Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: