Sectorale dienstverlening

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Sectorale dienstverlening
Contextdiagram
Groepering van domeinspecifieke portalen gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan inwoners en ondernemers (Grouping) Sectorale dienstverlening Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. (ApplicationComponent) Regelhulp.nl Publieke instrumentengids met regelingen voor werkgevers voor het aannemen van personeel. (ApplicationComponent) Werkgeversin- strumentgids Besloten instrumentengids met aanbod voor werkzoekenden ter ondersteuning van het vinden van werk. (ApplicationComponent) Werkzoekend- eninstrumentg- ids Het landelijk loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning (Wabo) (ApplicationComponent) OLO - OmgevingsLo- ket Online Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen (Grouping) Sectorale digitale infrastructuur Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. (ApplicationComponent) DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving (Risicokaart.nl). (ApplicationComponent) Risicokaart.nl AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 04:23:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 04:23:15 CET
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Sectorale dienstverlening
Definitie     Groepering van domeinspecifieke portalen gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan inwoners en ondernemers
GEMMA type     Groep
GEMMA subtype     Buitengemeentelijk
GEMMA type     Groep
Object ID     1f8755c3-4b6a-4b09-83bc-60170cf0f0e6
Object ID     1f8755c3-4b6a-4b09-83bc-60170cf0f0e6
Object ID_nl     1f8755c3-4b6a-4b09-83bc-60170cf0f0e6,1f8755c3-4b6a-4b09-83bc-60170cf0f0e6
Original ID     id-4696a5c9cdbf4675be0ec855e34adc07
Semanticsearch     sectorale dienstverlening
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 02:44.