Inwinnen en routeren van notificaties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Inwinnen en routeren van notificaties
Contextdiagram
Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Functionaliteit voor het distribueren van notificaties naar relevante afnemers. (ApplicationFunction) Routeren van notificaties Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor de generieke ontvangst en verwerking van notificaties van derden, bijvoorbeeld bronhouders, sectorale of landelijke knooppunten, landelijke bouwstenen of commerciële organisaties. (ApplicationFunction) Ontvangen van notificaties Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 03-10-2020 09:23:19 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 03-10-2020 09:23:19 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Inwinnen en routeren van notificaties
Definitie  : Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen
Object ID  : 153dca79-c5bd-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 153dca79-c5bd-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 153dca79-c5bd-11e5-11ba-005056a85f9c
Relaties  :  Subfunctie(s):
  • Configureren van abonnementen (Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen.)
  • Configureren van bronnen en afnemers (Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers.)
  • Ontvangen van notificaties (Functionaliteit voor de generieke ontvangst en verwerking van notificaties van derden, bijvoorbeeld bronhouders, sectorale of landelijke knooppunten, landelijke bouwstenen of commerciële organisaties.)
  • Routeren van notificaties (Functionaliteit voor het distribueren van notificaties naar relevante afnemers.)


Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: