Openbare orde en veiligheidontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Openbare orde en veiligheidontwikkeling
Contextdiagram
Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwik- keling Grouping Openbare orde en veiligheid Het maken, toetsen en actualiseren van plannen en de organisatie voor het handelen in het geval van rampen. (BusinessFunction) Plan- en organisatievormi- ng rampen (koud) Het bepalen van kaders waarbinnen vergunningen afgegeven mogen worden vanuit het perspectief openbare orde en veiligheid. (BusinessFunction) Kaderstelling integrale veiligheid vergunningverle- ning Het ontwikkelen van aanpakken voor verschillende veiligheid-gerelateerde probleemgebieden. (BusinessFunction) Aanpak specifieke probleemgebied- en openbare orde en veiligheid een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangs- punt Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 01-06-2020 00:06:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2020 00:06:40 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Openbare orde en veiligheidontwikkeling
Definitie  : Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 133873ca-ac3a-42b7-8378-ea8dfe76ad65
Object ID  : 133873ca-ac3a-42b7-8378-ea8dfe76ad65
Object ID_nl  : 133873ca-ac3a-42b7-8378-ea8dfe76ad65
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: