Openbare orde en veiligheidontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Openbare orde en veiligheidontwikkeling
Contextdiagram
Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwi- kkeling Grouping Openbare orde en veiligheid Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangs- punt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het maken, toetsen en actualiseren van plannen en de organisatie voor het handelen in het geval van rampen. (BusinessFunction) Plan- en organisatievorm- ing rampen (koud) Het ontwikkelen van aanpakken voor verschillende veiligheid-gerelateerde probleemgebieden. (BusinessFunction) Aanpak specifieke probleemgebied- en openbare orde en veiligheid Het bepalen van kaders waarbinnen vergunningen afgegeven mogen worden vanuit het perspectief openbare orde en veiligheid. (BusinessFunction) Kaderstelling integrale veiligheid vergunningverl- ening RealizationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-09-2019 21:37:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-09-2019 21:37:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities