Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Openbare orde en veiligheidontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Openbare orde en veiligheidontwikkeling
Contextdiagram
Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare ordeen veiligheidontwi- kkeling Het ontwikkelen van aanpakken voor verschillende veiligheid-gerelateerde probleemgebieden. (BusinessFunction) Aanpak specifieke probleemgebie- den openbare orde en veiligheid Het bepalen van kaders waarbinnen vergunningen afgegeven mogen worden vanuit het perspectief openbare orde en veiligheid. (BusinessFunction) Kaderstelling integrale veiligheid vergunningverl- ening Het maken, toetsen en actualiseren van plannen en de organisatie voor het handelen in het geval van rampen. (BusinessFunction) Plan- en organisatievor- ming rampen (koud) een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgang- spunt Grouping Openbare ordeen veiligheid Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 13:22:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 13:22:44 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Openbare orde en veiligheidontwikkeling
Definitie  : Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 133873ca-ac3a-42b7-8378-ea8dfe76ad65
Object ID  : 133873ca-ac3a-42b7-8378-ea8dfe76ad65
Object ID_nl  : 133873ca-ac3a-42b7-8378-ea8dfe76ad65
Original ID  : id-133873ca-ac3a-42b7-8378-ea8dfe76ad65
Semanticsearch  : openbare orde en veiligheidontwikkeling
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...