Toegankelijk

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Toegankelijk
Contextdiagram
Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. (Goal) Toegankelijk Een open overheid helpt om digitale democratie te realiseren en verantwoording af te leggen over het handelen als overheid. (Driver) Open De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend Driver Digitoegankelij- k Driver Wet Modernisering Electronisch Bestuurlijk verkeer (Wmbev) De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving (Driver) Ethisch verantwoord Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden. (Principle) Bundel diensten Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. (Principle) Verplaats je in de gebruiker Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Lever een gelijkwaardige uitkomst, ongeacht het gebruikte kanaal. Bied de dienst aan via internet, fysiek (off-line) en eventueel via andere passende kanalen waar de afnemer gebruik van kan maken (Principle) Lever een kanaal- onafhankelijk resultaat InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 16:07:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 16:07:11 CET
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Toegankelijk
Definitie     Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD14
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Toegankelijk_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     11b2af85-9c35-4e64-9c26-c4c2fd43ed23
Object ID     11b2af85-9c35-4e64-9c26-c4c2fd43ed23
Object ID_nl     11b2af85-9c35-4e64-9c26-c4c2fd43ed23,11b2af85-9c35-4e64-9c26-c4c2fd43ed23
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6213
Semanticsearch     toegankelijk
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 02:31.