Toelichting Toezicht en handhaving

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting Toezicht en handhaving
Toelichting Toezicht en handhaving
Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Het instellen van bijzonder onderzoek naar aanleiding van verdenking of vermoeden van fraude (BusinessFunction) Bijzonder onderzoek BusinessFunction Regulier toezicht BusinessFunction Treffen van handhavingsmaatregel Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein ArchiMateNote sociaal domein Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent ArchiMateNote domein publieksdiensten Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezichtcompon- ent Functionaliteit voor het ontvangen en beoordelen van aanvragen van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving op basis van ondermeer de WRO. (ApplicationFunction) Beheren van omgevingsvergunningen Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Functionaliteit voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationFunction) Beheren van winkels, markt en straathandel Component voor ondersteuning van oa Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationFunction) Beheren van BW- en APV-vergunningen Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Openbare Orde en Veiligheid Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten ArchiMateNote ruimtelijk domein + domein openbare orde en veiligheid AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-08-2020 12:56:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-08-2020 12:56:53 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting Toezicht en handhaving
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-1197807a-eada-4aab-b864-01536a1dbcff
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting Toezicht en handhaving
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 1197807a-eada-4aab-b864-01536a1dbcff
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 1197807a-eada-4aab-b864-01536a1dbcff
Object ID_nl  : 1197807a-eada-4aab-b864-01536a1dbcff
Elementen  : 
Relaties  :