Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Toezichthouden

ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Toezichthouden
Definitie  : Toezicht houden is vanuit bestuursrechtelijk perspectief kijken of handelingen of zaken voldoen aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Het bedrijfsproces wordt gestart op basis van een levering, plaatsing, signaal (melding) van een belanghebbende of vanuit andere (gemeentelijke) processen. Bijvoorbeeld toezien op het naleven van de eisen in een vergunning, het naleven van de leerplichtwet of toezicht op naleving van het parkeerbeleid.
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 0b074927-d206-4f8c-b3d2-d21bb6fb37be
Object ID  : 0b074927-d206-4f8c-b3d2-d21bb6fb37be
Object ID_nl  : 0b074927-d206-4f8c-b3d2-d21bb6fb37be
Original ID  : id-0b074927-d206-4f8c-b3d2-d21bb6fb37be
Semanticsearch  : toezichthouden
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: