Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Zaakgericht werken

Contextdiagram
ApplicationService Zaakgericht werken De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) ApplicationService Toegangsbevei- liging De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API(ontvangen) De Selectielijst API stelt de gegevens die horen bij de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen beschikbaar. (ApplicationInterface) Selectielijst API De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard De Klanten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens. (ApplicationInterface) Klanten API De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard De Contactmomenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens die een contactmoment beschrijven. (ApplicationInterface) Contactmome- nten API De Notificaties API voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (ApplicationInterface) Referentielijste- n en Selectielijst API ApplicationService Notificering De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API De Verzoeken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van verzoekgegevens. (Constraint) Verzoeken API- standaard De Contactmomenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens die een contactmoment beschrijven. (Constraint) Contactmome- nten API- standaard De Verzoeken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van verzoekgegevens. (ApplicationInterface) Verzoeken API De Klanten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens. (Constraint) Klanten API- standaard De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard De Selectielijst API-standaard stelt de gegevens die horen bij de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen beschikbaar. (Constraint) Selectielijst API-standaard De Notificaties API voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (ApplicationInterface) Notificaties API(aanbieden- , routeren, abonneren) De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship realiseert Deze svg is op 01-07-2022 01:29:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 01:29:15 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Zaakgericht werken
Object ID  : 0a8a1d1a-6980-4286-97af-732f12302d2a
Object ID_nl  : 0a8a1d1a-6980-4286-97af-732f12302d2a
Original ID  : id-0a8a1d1a-6980-4286-97af-732f12302d2a
Semanticsearch  : zaakgericht werken
Relaties  :  Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: