Beheren van leveren inkomensondersteuning

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van leveren inkomensondersteuning
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van leveren inkomensondersteuning
Definitie  : Functionaliteit voor het beheren van het leveren van inkomensondersteuning.
Toelichting  : Indien gemeentelijke maatregelen denk hierbij aan:
 • Stadspas
 • Schoolfonds
 • Cultuurfonds
 • Sportfonds

Subfunctiesdie hier onder vallen:

 • Betalen en afdragen
 • Handhaven
 • Beoetes en maatregelen (uitvoering via invorderen)
 • Schaduwadminstratie op klantniveau (nominatief beheer)
 • Doorbetalen vanuit uitkering
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Onderlinge verrekning van uitkeringen doir andere instaties als UWV en SVB.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 065ff620-8c51-11e5-1099-005056a83192
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: