Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Bieden van triage- en diagnose-instrumenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Definitie  : Functionaliteit die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder.
Object ID  : 04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Jeugdzorgcomponent (Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.)
  • Regiecomponent (Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.)

Komt voor op   :  ArchiMate views: