Bieden van triage- en diagnose-instrumenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Definitie  : Functionaliteit die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : 04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Jeugdzorgcomponent (Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.)
  • Regiecomponent (Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: