Bieden van triage- en diagnose-instrumenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Definitie  : Applicatieservice die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder.
Object ID  : 04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 04e6851d-89bc-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-3880563432ac4567a3f047f57b81560b
Semanticsearch  : bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: