Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet


Standaarden voor de Omgevingswet

Voor de Omgevingswet dient de gemeente op een aantal koppelvlakken aan te sluiten. Ieder koppelvlak maakt gebruik van een standaard. Onderstaande tekst geeft een overzicht van alle koppelvlakken en de bijbehorende standaard. Informatie is gebaseerd op het DSO-LV document Aansluitkoppelvlakken Editie Bevoegd Gezag. Het eerstgenoemde koppelvlak (Aansluiten DSO Toepasbare regels) dient een gemeente te gebruiken op het moment dat besloten wordt toepasbare regels aan te leveren aan de DSO-LV. Dit is geen wettelijk verplicht koppelvlak. De daaropvolgende zes koppelvlakken dient (wel wettelijke verplichting) een gemeente per 2024 in ieder geval in gebruik te hebben. Voor meer informatie over de de specifieke koppelvlakken (API's) verwijzen we naar het Omgevingswet API register.

Aansluiten DSO-LV Toepasbare regels

Toepasbare regels is de DSO component waaraan (lokale) kunnen worden aangeleverd ten behoeven van vragenbomen in het loket.

Interoperabiliteit:

 • IMTR - DSO Informatiemodel Toepasbare Regels
 • STTR - DSO Standaard Toepasbare Regels
 • DMN - Decision Model and Notation

Aansluiten DSO-LV Stelsel Catalogus

De DSO Stelselcatalogus is de DSO component waarin begrippen en metadata omtrent informatieproducten en services wordt beheerd.

Interoperabiliteit:

Aansluiten DSO-LV Indienen aanvragen en meldingen

Het ketenproces Indienen Aanvragen en Meldingen levert de door de Initiatiefnemer ingevulde en ingediende vergunningsaanvraag of melding af bij het Bevoegd gezag. Er wordt een keuze gemaakt voor één bevoegd gezag die de aanvraag/melding krijgt aangeleverd.

Interoperabiliteit:

 • IMAM - DSO Informatiemodel Aanvragen Meldingen
 • STAM - DSO Standaard Aanvragen Meldingen
 • HAL (Hypertext Application Language)

Aansluiten Landelijke Voorziening Beschikbaar stellen en Bekendmaken

Het publiceren van Omgevingsdocumenten gebeurt op het platform voor Overheidspublicaties de Landelijke Voorziening Beschikbaar stellen en Bekendmaken (LVBB).

Interoperabiliteit:

 • STOP - Standaard Overheidspublicaties
 • IMOD - DSO Informatiemodel Omgevingsdocumenten
 • TPOD - DSO Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (binnen STOP)
 • GML (Geography Markup Language)
 • OWMS
 • XSD n.b. XSD als onderdeel van STOP/TPOD, nog in overweging voor relatie tussen gebied en regel.

Overheid.nl (DROP - KOOP)

DROP staat voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Gebruikt voor het publiceren en consolideren van regelingen en kennisgevingen (bijvoorbeeld vergunningen).

Meer info: KOOP

Mijn Overheid

Via Mijn Overheid Berichtenbox (burgers en bedrijven) kan de gemeente berichten versturen naar inwoners en bedrijven. Mijn Overheid Lopende Zaken wordt gebruikt voor het versturen van statusinformatie.

Meer info: logius

Informatieproducten

Informatieproducten worden via services aan het DSO-LV ter beschikking gesteld. Afname geschiedt via direct gebruik in DSO-LV Gebruikerstoepassingen (GT) of via het Open Stelsel. De standaard voor informatieproducten dient nog te worden vastgesteld.