Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Bijlage: Overzicht koppelingen met DSO

Hieronder volgt een overzicht van alle geïnventariseerde koppelingen per referentiecomponent.

Omgevingsbeleidscomponenten

Omgevingsbeleidscomponent

Omschrijving: Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten:

  • Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan)
  • Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart
  • Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid
  • Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming
Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Omgevingsbeleidcomponent T3 OmgevingsdocumentSynchroniserenService LVBB
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
T5 Catalogus-Opvragen Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsbeleidcomponent
T1 OmgevingsdocumentRegistrerenService LVBB Omgevingsbeleidcomponent
T2 OmgevingsdocumentValiderenService LVBB Omgevingsbeleidcomponent
T4 Catalogus-Muteren Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsbeleidcomponent


Omgevingsvisiecomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd

Omgevingsprogrammacomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd

Omgevingsplancomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Regelbeheercomponent

Omschrijving: Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten:

  • de regelbeheercomponent
  • de toepasbareregelscomponent
Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd

Regelregistratiecomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Toepasbare regels componenten

Toepasbare-regelscomponent

Omschrijving: Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Toepasbareregelsbeheer-component T5 Catalogus-Opvragen Stelselcatalogus DSO-LV
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
T8 Aanleveren toepasbare regels (STTR) Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component
Aansluiten DSO Toepasbare regels Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component
T7 Verifieren toepasbare regels (STTR) Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component
T6 Functionelestructuur Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component

Toepasbare-regelsregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
Toepasbare Regels Services (Gemeente) Toepasbareregels-registratiecomponent Toepasbareregels-registratiecomponent


VTH-referentiecomponenten

Afhandelreferentiecomponenten

Vergunning- en-melding-afhandelcomponent

Omschrijving: Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten.

Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Vergunning-en-meldingafhandelcomponent T13 TriggerberichtVerzendenService Omgevingsloket
Vergunning-en-meldingafhandelcomponent T14 VerzoekOphalenService
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
DROP Overheid.nl Vergunning-en-meldingafhandelcomponent
T14 VerzoekOphalenService Vergunning-en-meldingafhandelcomponent


Toezichtafhandelcomponent

Omschrijving: Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten.

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
DROP Overheid.nl Toezichtafhandelcomponent


Handhavingafhandelcomponent

Omschrijving: Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht.

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
DROP Overheid.nl Handhavingafhandelcomponent


Registatiereferentiecomponenten

Vergunning- en-melding-registratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
DROP Overheid.nl Vergunning-en-meldingregistratiecomponent
Vergunningen- en Meldingenservices Vergunning-en-meldingregistratiecomponent Vergunning-en-meldingregistratiecomponent


Toezichtregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
DROP Overheid.nl Toezichtregistratiecomponent
Toezichtservices Toezichtregistratiecomponent Toezichtregistratiecomponent


Handhavingregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
DROP Overheid.nl Handhavingregistratiecomponent
Handhavingservices Handhavingregistratiecomponent Handhavingregistratiecomponent


Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-referentiecomponent

Omschrijving: Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
DROP Overheid.nl Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent
Leefomgevingobjecten en -activiteitenservices Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent