Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet


Bijlage: Overzicht koppelingen met DSO

Hieronder volgt een overzicht van alle geïnventariseerde koppelingen per referentiecomponent.

Omgevingsbeleidscomponenten

Omgevingsbeleidscomponent

Omschrijving: Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten., Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten.

Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Omgevingsbeleidcomponent Catalogus opvragen DSO-LV
Omgevingsbeleidcomponent Omgevingsdocument opvragen LVBB
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
Catalogus muteren DSO-LV Omgevingsbeleidcomponent
OW-validatieservice DSO-LV Omgevingsbeleidcomponent
Geo-validatieservice DSO-LV Omgevingsbeleidcomponent
Omgevingsdocument aanbieden LVBB Omgevingsbeleidcomponent


Omgevingsvisiecomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Omgevingsprogrammacomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Omgevingsplancomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Regelbeheercomponent

Omschrijving: Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten:

  • de regelbeheercomponent
  • de toepasbareregelscomponent
Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Regelregistratiecomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Toepasbare regels componenten

Toepasbare-regelscomponent

Omschrijving: Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan), Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Toepasbare-regelscomponent Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen DSO-LV
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
Toepasbare Regels verifieren DSO-LV Toepasbare-regelscomponent
Toepasbare Regels aanleveren DSO-LV Toepasbare-regelscomponent


Toepasbare-regelsregistratiecomponent

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponent

Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponent

Omschrijving: Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven., Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.

Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Verzoek afhandelen DSO-LV
Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Verzoeknotificatie ontvangen DSO-LV
Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Samenwerkingfunctionaliteit DSO-LV
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
Samenwerkingfunctionaliteit DSO-LV Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet