Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Bijlage: Omgevingswetprocessen en referentiecomponenten

Welke applicatieve ondersteuning is er nodig per proces?

De doelarchitectuur Omgevingswet onderscheidt 19 (keten)processen. Via de onderstaande lijst kan worden doorgeklikt naar meer informatie over het proces en de bij het proces betrokken applicaties. Hiertoe wordt per proces beschreven welke componenten (applicaties) gebruikt worden en wordt de interactie (informatie uitwisseling) tussen de gemeentelijke componenten en DSO componenten in beeld gebracht.