Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Expertisecentrum Architectuur

Een overzicht van gepubliceerde documenten, en meer informatie over Samen Organiseren, de Common Ground, het Gemeentelijk Gegevenslandschap en de bijbehorende architectuur is te vinden op de pagina Samen Organiseren.

Samen werken aan samen organiseren

In het Expertisecentrum Architectuur werken architecten samen aan vraagstukken rondom belangrijke ontwikkelingen in het gemeentelijk domein, zoals Samen Organiseren, de Common Ground en het Gegevenslandschap. Daarbij zijn drie aandachtsgebieden aan te wijzen:

  1. het uitwerken van architectuurvragen op basis van de behoeften van stakeholders bij deze ontwikkelingen;
  2. het waarborgen van de verbinding tussen nieuwe ontwikkelingen, de GEMMA en de gemeentelijke praktijk;
  3. en het toepassen en doorvertalen van (nieuwe) principes en uitgangspunten naar verschillende domeinen, projecten en programma's.

Leden van het Expertisecentrum Architectuur dragen daarom ook bij aan bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur en het Sociaal Domein.

De snel veranderende omgeving en de nadruk op het 'samen organiseren' op basis van vraagstukken uit de praktijk heeft ook impact op de werkwijze van het Squad Architectuur. We kunnen niet langer op voorhand op alle vragen een antwoord geven. Daarom ontwikkelen we onze architectuurproducten volgens de Scrum-methodiek op agile wijze in sprints van vier weken.

In een sprint werken we kleine delen van de architectuur uit, op basis van user stories: een architectuurvraag vanuit gebruikerperspectief geformuleerd in natuurlijke taal. User stories kunnen door iedereen worden ingediend. Op het Scrumbord van het Squad Architectuur Samen Organiseren zijn alle ingediende user stories terug te vinden. Ook is daar te zien welke stories tijdens de lopende sprint worden uitgewerkt. Geen Github-account? Een user story indienen kan ook via gemmaonline@vng.nl.

Aan het eind van een sprint wordt het resultaat daarvan tijdens een demo gepresenteerd aan stakeholders en belangstellenden. Op deze manier kunnen we onze resultaten sneller publiceren en dus eerder feedback krijgen. De resultaten van de squad architectuur zijn te vinden op de pagina Samen Organiseren.

Presentaties bij eerdere demo's
Reageren op de inhoud van deze documenten kan via de Denk mee-pagina of gemmaonline@vng.nl