Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 26-03-2015


Dit betreft één van de bijeenkomsten van de Expertgroep Informatiemodellen.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  - Toepassing extra elements in StUF BG
 2. Verslag en actiepunten 27 november 2014
 3. RGBZ: status update
 4. Koppelvlak StUF-Geo BAG

  Pauze

 5. Terugkoppeling bijeenkomsten werkgroep RSGB3.0
  - NHR
  - BRK en BGT/IMGeo
  - BRP
  - Overige discussie
  - Planning
 6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag

20150326 Notulen expertgroep informatiemodellen.pdf (PDF-bestand, 231 kB)