Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 27-09-2018

Tijd: 9:30 -13:00 (incl. lunch)
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg (Utrecht, Vredenburg 19)

Agenda

enter

1. Opening & mededelingen

2. Verslag en actiepunten vorige vergadering

3. Presentatie Objectenregistratie (door Marcel Rietdijk)

4. Aanpassingen RGBZ a.g.v. nieuwe versie ZaakDocumentServices (zie notitie)

Pauze

5. Stopzetten RSGB in huidige vorm (zie notitie)

6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden