Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 27-09-2018

Tijd: 9:30 -13:00 (incl. lunch)
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg (Utrecht, Vredenburg 19)

Agenda

enter

1. Opening & mededelingen

2. Verslag en actiepunten vorige vergadering

3. Presentatie Objectenregistratie (door Marcel Rietdijk)

4. Aanpassingen RGBZ a.g.v. nieuwe versie ZaakDocumentServices (zie notitie)

Pauze

5. Stopzetten RSGB in huidige vorm (zie notitie)

6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden