Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 21-06-2018

Tijd: 9:30 -13:00 (incl. lunch)
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg (Utrecht, Vredenburg 19)

Agenda

enter

1. Opening & Mededelingen

2. Verslag en actiepunten vorige vergadering

3. Update: Omgevingswet en DSO

4. Goedkeuring ImZTC 2.2 en RGBZ 2.0

5. RSGB3: goedkeuring over voorstel ‘wijzigingen van BRP naar GBA

Pauze

6. Update: Common ground en gegevenslandschap

7. Bespreking discussiestuk Agile aanpak informatiemodellen

-de rol van de expertgroep IM bij deze ontwikkelingen

8. Rondvraag en sluiting

Aansluitend lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden