Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 22-03-2018

Tijd: 9:30 -13:00 (incl. lunch)
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg (Utrecht, Vredenburg 19)

Agenda

enter
  1. Opening & Mededelingen
  2. Verslag en actiepunten vorige vergadering
  3. Common ground en gegevenslandschap
  4. Van BRP naar GBA/RNI in RSGB 3.01
  5. Update ORI
  6. RGBZ in de toekomst: opsplitsing in meerdere generieke informatiemodellen
  7. Rondvraag en sluiting
Aansluitend lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag