Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 23-03-2017

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (start 9.30)

2. Verslag en actiepunten (1 december 2016)

3. Aanpassen ImZTC en RGBZ aan nieuwe Selectielijst

Zie voorstel.

4. Omgevingswet en informatiemodellen volgens Geonovum (Paul Jansen)

5. Nieuwe versie IMBAG

6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag