Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 01-12-2016

Tijd: 9:30 - 13:00 (inclusief lunch)

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (start 9.30)

2. Verslag en actiepunten (13 oktober 2016)

3. Stand van Zaken

4. Discussie: nut en noodzaak kerngegevens

Zie vergaderstuk

5. IM Verhuisaangifte: wat modelleren we nu?

In het voorgaande overleg hebben we het informatiemodel van de Aangifte verhuizing besproken. Daarover ontstond discussie die daarna verder is gevoerd. Bepalend lijkt vooral te zijn de toestand die gemodelleerd wordt: de aangifte cq. het (moment van) doen van aangifte dan wel de verwerking hiervan door de gemeente. Gedurende dit agendapunt pogen we de kaders te bepalen voor het modelleren van aangiften.

6. Informatiemodellen STOP en IMOD en de rol van expertgroep

In opdracht van het ministerie van IenM worden de informatiemodellen STOP (standaard voor officiële publicaties) en IMOD (Omgevingsdocumenten) opgesteld door Kadaster en Geonovum. De uitkomsten hiervan zijn relevant voor gemeenten en van invloed op hun informatiehuishouding. Het lijkt raakvlakken te hebben met bijvoorbeeld het RGBZ. In dit agendapunt pogen we tot kaders en handelwijzen te komen voor de opstelling en betrokkenheid van de expertgroep ten aanzien van deze modellen en de ontwikkeling daarvan.

7. Rol van de expertgroep Informatiemodellen binnen de Nieuwe Aanpak

8. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden