Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 13-10-2016

Tijd: 9:30 - 13:00 (inclusief lunch)

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (start 9.30)

2. Verslag en actiepunten (26 mei 2016)

3. Stand van zaken RSGB 3.0

4. Aangifte verhuizing

       Zie vergaderstuk.

5. Scope RGBZ

       Over de dagelijkse omgang met documenten, zie vergaderstuk.

6. Selectielijst

       Zie vergaderstukken (hoofddocument: EgIM 20161013 ag 6 - ImZTC en RGBZ wijzigingsvoorstel ...)

7. Stand van zaken Metamodel

8. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag