Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 26-05-2016

Tijd: 9:30 - 13:00 (inclusief lunch)
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag en actiepunten
  Zie concept-verslag (vergaderstuk).
 3. Stand van Zaken
  Zie desbetreffend vergaderstuk.
 4. Procedure aanvullende elementen: terugkoppeling n.a.v. Regiegroep
  Kennis namen van de behandeling in de Regiegroep van de procedure voor het omgaan met aanvullendeElementen en indien gewenst het bepalen van een standpunt. Zie desbetreffend vergaderstuk.
 5. Vervanging GEMMA e-formulieren
  Kennis nemen van de uitwerking voor de 25 e-Formulieren en discussie over aspecten daarvan. Zie desbetreffend vergaderstuk.
 6. VIVO
  In de periode januari – april is de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet uitgevoerd door vertegenwoordigers van tientallen gemeenten en KING. Eén van de deelrapportages is de aanzet tot de gegevensarchitectuur, zie desbetreffend vergaderstuk. Deze wordt in een vervolgtraject verder uitgewerkt. Zijn er vanuit de Expertgroep IM kaders, richtingen, vragen, tips e.d. die meegegeven kunnen worden, in relatie tot bestaande informatiemodellen of anderszins?
 7. Afstemmen metamodellen KING / Kadaster en Geonovum
  Zie desbetreffend vergaderstuk.
 8. Consequenties nieuwe Selectielijst voor ImZTC
  Eind 2015 is de nieuwe Selectielijst gepubliceerd die archiveringstermijnen van dossiers en documenten bepaalt. Dit heeft consequenties voor ImZTC en RGBZ. In de als vergaderstuk bijgevoegde notitie (met bijlagen) gaan we hierop in.
 9. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:01:55