Expertgroep Informatiemodellen d.d. 25-02-2016

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (start 9.30)

2. Verslag en actiepunten (september 2015)

3. Stand van Zaken
a. RSGB 3.0 in nieuwe metamodel [zie bijlagen], (Ellen en Remko)
b. RGBZ en imZTC (Arjan)

4. Betrokkenheid Expertgroep bij andere ontwikkelingen op gebied van informatiemodellen, zoals bij GeoNovum en Kadaster

5. Omgevingswet (Arjan)
Wat wil de expertgroep meegeven aan de personen die bezig zijn met het opstellen van de verschillende informatiemodellen

6. Hoe om gaan met Aanvullende Elementen (Arjan)

7. Mogelijke agendapunten voor komende vergaderingen

8. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden


Deze pagina is het laatst bewerkt op 22 feb 2016 om 17:29.