Enquête ICT/IV Aanbestedingen gemeenten

17 maart 2022Zowel gemeenten als marktpartijen geven aan dat IV/ICT aanbestedingen het doel van de aanbestedingswet, waaronder het verminderen van lasten en het verbeteren van toegang tot overheidsopdrachten voor ondernemers, niet goed dienen.

Zowel gemeenten als marktpartijen geven aan dat IV/ICT aanbestedingen het doel van de aanbestedingswet, waaronder het verminderen van lasten en het verbeteren van toegang tot overheidsopdrachten voor ondernemers, niet goed dienen.

Dit is aanleiding voor VNG en branchevereniging NLdigital om op dit moment een Quick Scanverbeterkansen gemeentelijke ICT/IV aanbestedingen te doen. We willen namens marktpartijen en gemeenten beter zicht krijgen op eventuele problemen die gemeenten en marktpartijen ervaren bij het aanbesteden van ICT/IV van gemeentespecifieke software (bijvoorbeeld Burgerzaken software, Vergunningen software, Financiële software). Daarnaast willen we zicht krijgen op verbetervoorstellen hieromtrent. Deze enquête helpt zicht te krijgen hierop.

Wij verzoeken u dan ook om deze enquête in te vullen. Beoogd invuller van de enquête is degene dievanuit uw organisatie de relatie ICT markt-gemeenten in portefeuille heeft. De enquête sluiten we op 31 maart af.

De enquête invullen kost ca 15 minuten. De resultaten worden niet herleidbaar naar uw persoon/organisatie gepubliceerd. U kunt wel, door uw e-mail achter te laten, inzage krijgen in de door u zelf ingevulde gegevens, zodat u deze kunt vergelijken met de eindresultaten. De eindresultaten worden gebruikt om te bezien welke eventuele acties gemeenten kunnen nemen en welke de gemeenten, markt, VNG, NLdigital of derden kunnen nemen om de ervaren aanbestedingsproblematiek op te lossen.


Alvast bedankt voor uw medewerking.

N.B.

Onder ‘aanbesteden’ wordt verstaan ‘het verwervingsproces’. Dit kan een onderhandse aanbesteding, Europese aanbesteding of andere wijze van inkopen van de software zijn.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 17 mrt 2022 om 16:42.