Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Eigenschap:ImportJobID

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Patronen.zip-20160420093844  +
Domeinarchitecturen.zip-20160420093800  +
Patronen.zip-20160420093844  +
Patronen.zip-20160420093844  +
Patronen.zip-20160420093844  +
Patronen.zip-20160420093844  +
Domeinarchitecturen.zip-20160420093800  +
Patronen.zip-20160420093844  +
SIM-RSGB-03.00.01-1-20180501-20181219-085153.zip-20190115215312  +
SIM-RGBZ-02.00.02-1-20180613-20190109-163556.zip-20190114221936  +
SIM-RSGB-03.00.01-1-20180501-20181219-085153.zip-20190115215312  +
SIM-RGBZ-02.00.02-1-20180613-20190109-163556.zip-20190114221936  +
SIM-RGBZ-02.00.02-1-20180613-20190109-163556.zip-20190114221936  +
SIM-RGBZ-02.00.02-1-20180613-20190109-163556.zip-20190114221936  +
SIM-RSGB-03.00.01-1-20180501-20181219-085153.zip-20190115215312  +
SIM-RGBZ-02.00.02-1-20180613-20190109-163556.zip-20190114221936  +