Definitie referentiecomponent


Met de GEMMA referentiecomponenten worden de gemeentelijke typen softwarepakketten (of applicaties) gedefinieerd.

Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent.
De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

Criteria voor beoordeling van een referentiecomponent[bewerken]

Voor een referentiecomponent bestaan er op de markt concrete softwareproducten die als:

  • zelfstandig product te kopen zijn;
  • zelfstandig product te installeren zijn;
  • zelfstandig product te beheren zijn;
  • zelfstandig product te gebruiken zijn
  • type product herkenbaar zijn voor gemeenten.

Toepassing van referentiecomponenten in GEMMA[bewerken]

Referentiecomponenten zijn de elementaire bouwblokken waarmee het gemeentelijke applicatielandschap wordt beschreven. In dit landschap kunnen softwarepakketten beschreven worden door één of meerdere referentiecomponenten te bundelen.

In koppelvlakstandaarden worden de referentiecomponenten gebruikt om de systeemgrenzen waartussen gegevens worden uitgewisseld vast te leggen. Referentiecomponenten die gegevens/berichten met elkaar moeten kunnen uitwisselen, moeten allebei dezelfde koppelvlakstandaard ondersteunen. In de GEMMA wordt voorgeschreven welke standaarden voor een referentiecomponent verplicht danwel aanbevolen zijn.

Toepassing van referentiecomponenten in de Softwarecatalogus[bewerken]

In de softwarecatalogus registreren leverancier hun productportfolio en geven per pakket aan voor welke referentiecomponent(en) het pakket geschikt is. Gemeenten registreren in de softwarecatalogus hun applicatielandschap en geven per pakket aan waar welke referentiecomponent(en) zij het pakket gebruiken. De referentiecomponent wordt in de softwarecatalogus gebruikt als de sleutel voor het verbinden van de het softwareaanbod aan het gebruik.

Naamgevingsconventie[bewerken]

De naam van een referentiecomponent beschrijft zo goed mogelijk een groep bijelkaar horende functionaliteit, bijvoorbeeld Regiecomponent of Inkoopcomponent . Bij voorkeur eindigt de naam van een referentiecomponent op het woord component dat kan worden ingevuld door een of meerdere softwareproducten. De belangrijkste reden hiervoor is om te voorkomen dat een referentiecomponent in de architectuur wordt verward met softwarepakket, applicatiefuncties of applicatieservices.

Door alle referentiecomponenten nu de suffix "-component" mee te geven is het in één oogopslag duidelijk dat het hier een referentiecomponent betreft en geen applicatiefunctie. Een andere kandidaat was "-systeem", maar daar zat weer verwarring met concrete systemen bij gemeenten op de markt. Nu is het helder. Een gemeente koopt (en installeert) bijvoorbeeld een document managementSYSTEEM van leverancier X, dat invulling geeft aan twee GEMMA referentiecomponenten: een documentenbeheerCOMPONENT en een DocumentenregistratieCOMPONENT. GEMMA Referentiecomponenten zijn ondeelbaar. Een systeem moet alle functionaliteit (en toegewezen standaarden) behorende bij een referentiecomponent invullen om 'GEMMA compliant" te zijn. Kijk ook naar de definitie van een referentiecomponent.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 03:04.