Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Concept vernieuwing architectuur duurzame toegankelijkheid

13 februari, Deze presentatie is gemaakt door Jan Koers en gedeeld door André Plat met Gert Zwagerman en Roland Bisscheroux van de Adviescommissie Archieven van de VNG. Afbeelding Nieuwe en Oude Arachitectuur13022019.zip (ZIP-bestand, 108 kB)


In het vierde kwartaal van 2018 is een aanvang gemaakt met het vernieuwen van het thema katern Informatie- en archiefbeheer. Een eerste concept van de vernieuwde architectuur, bedoeld voor digitale data en tekst zie GEMMA - Architectuur DUTO - 16122018 V6.pdf (PDF-bestand, 782 kB)


In het eerste kwartaal van 2019 zal hier nader overleg en dialoog over worden gevoerd.

Presentatie vernieuwde architectuur (PDF-bestand, 1,2 MB) bij het Convent van RHC’s. Op verzoek van het Convent heeft Marc Schuil aan VNG Realisatie gevraagd om over de vernieuwde architectuur een presentatie te geven. Deze is goed ontvangen, een eye opener. Het Convent neemt een en ander mee in de koers die men wil gaan varen en te verbinden met bestelvernieuwing (RHC’s met OCW).