Compliancy StUF-koppelvlak Kadastrale mutatieservices


Meer over dit koppelvlak =>

Voor de sturing op kwalitatief goede inbouw van standaarden in softwareproducten worden door KING compliancy-instrumenten ontwikkeld met als doel interoperabiliteitsproblemen tussen applicaties bij gemeenten preventief te verminderen. Deze instrumenten zijn voor het StUF-koppelvlak Kadastrale mutatieservices nog niet beschikbaar. Het ligt in de bedoeling deze najaar 2016 te ontwikkelen.