Common Ground vijflaagsmodelCommon Ground vijflaagsmodel

Binnen de thema-architectuur Common Ground wordt intensief gebruikt gemaakt het zogenaamde 'Common Ground vijflaagsmodel'. Een hulpmiddel om de gewenste informatiearchitectuur te verduidelijken en de communicatie daarover te vergemakkelijken. Het heeft daarmee meer het karakter van een 'praatplaat' dan van een uitgewerkt architectuurdiagram waarin alle elementen en relaties eenduidig zijn uitgewerkt.

Het model toont een informatielandschap waarin dienstenafnemers op een gestandaardiseerde manier elektronische diensten ('services') kunnen afnemen bij dienstenaanbieders. Het model onderscheidt daarbij 5 lagen waarbinnen verschillende soorten functionaliteit is ondergebracht. Iedere laag kent een aantal generieke functies die, passend bij de informatiekundige visie Common Ground, afgebakende functionaliteit leveren voor gebruik door (applicatie)componenten. Bijvoorbeeld functies voor authenticatie en autorisatie en het vastleggen van de verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met AVG-richtlijnen.

De onderste 2 architectuurlagen, 'Gegevensbronnen' en 'Diensten' kennen functies die gestandaardiseerde opslag en ontsluiting van data mogelijk maken. Functies binnen deze lagen beschrijven onder andere hoe data en metadata moeten worden gemodelleerd en vastgelegd, hoe authenticatie en autorisatie van data en services plaats moet vinden en hoe gestandaardiseerde API's voor gebruik van data moeten worden ontwikkeld.

De bovenste 2 lagen beschrijven functies die te maken hebben met de inrichting en het gebruik van processen voor het leveren van producten en diensten en het op een verantwoorde manier bedienen van zowel burgers en bedrijven als gemeentelijke medewerkers. Processen die hiervoor worden uitgevoerd maken gebruik van services en data die binnen het model in de onderste lagen zijn gepositioneerd.

De middelste laag van het model bevat de functies die nodig zijn om de bovenste lagen van het model met de onderste lagen te verbinden. Denk hierbij aan functies op het gebied van netwerken en netwerkbeveiliging, dienstencatalogi en verbindingsfuncties. Doel is om plaatsvindende communicatie op een veilige gestandaardiseerde manier te laten plaatsvinden.

Het model verduidelijkt hoe data niet langer is opgesloten in systemen maar via gestandaardiseerde service-API's beschikbaar komt voor gebruik door meerdere applicatiecomponenten. Hiermee wordt het mogelijk om de door gemeenten gewenste informatievoorziening te realiseren waar data op een verantwoorde en wendbare manier is te gebruiken.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 29 mrt 2023 om 02:00.