Cocreatie GEMMA 2Inleiding

Dit is de pagina behorende bij het cocreatie GEMMA 2-traject dat heeft gelopen in 2016. Dit traject heeft geresulteerd in onderstaande GEMMA onderdelen. Deze pagina is een archief van het cocreatieproces. Er is een toelichting op het cocreatieproces geschreven. Hieronder vindt u per onderwerp vindt u een overzicht van alle binnengekomen input en de wijze waarop het is verwerkt.

Dit traject was een verdere uitwerking en verdieping van GEMMA 2 zoals vastgesteld in 2015 .

Wat is nieuw

Dit jaar gaan we op een aantal onderwerpen verder verdiepen op GEMMA 2. Op vraag van gemeenten is de verbindingsfunctie uitgewerkt in een katern verbinden. De applicatiefuncties uit de cocreatie zijn nu gekoppeld aan de referentiecomponenten van o.a. de softwarecatalogus en in antwoord op de vraag om meer detail in de architectuur zijn twee domeinarchitecturen uitgewerkt: voor het sociaal domein en voor het ruimtelijk domein.

In onderstaande tabel staan de onderwerpen van cocreatie in 2016. Deze onderwerpen hebben elk een eigen toelichting en bestaan uit meerdere modellen en pagina's. Net als voorgaande jaren jaar hebben we per onderwerp een cocreatiepagina aangemaakt om alle vragen/opmerkingen/suggesties per onderwerp te clusteren.

OnderwerpCocreatiepagina's
GEMMA 2 Informatie- en applicatie-architectuurCocreatie GEMMA 2 Referentiecomponten/Archief 2016
GEMMA 2 Katern GEMMA VerbindenCocreatie GEMMA 2 Katern Verbinden/Archief 2016
GEMMA 2 Domeinarchitectuur sociaalCocreatie GEMMA 2 domeinarchitectuur sociaal domein/Archief 2016
GEMMA 2 Domeinarchitectuur ruimteCocreatie GEMMA 2 domeinarchitectuur ruimtelijk domein/Archief 2016

Cocreatieproces

De cocreatie GEMMA 2 liep in de periode april-juni 2016.

 • Woensdag 8 juni 9:30-12:30 Verdiepingstafel Domeinarchitectuur Sociaal – Utrecht (voor gemeenten).
 • Dinsdag 14 juni 13:00 – 16:30 Verdiepingstafel Informatiearchitectuur en referentiecomponenten – Utrecht (voor gemeenten).
 • Woensdag 15 juni 9:30 -12:30 Verdiepingstafel Katern verbinden – Utrecht (voor gemeenten).
 • Maandag 20 juni 13:00 – 16:30 Verdiepingstafel Domeinarchitectuur Ruimte - Utrecht (voor gemeenten).
 • 30 juni: sluiting cocreatie. Start verwerking door KING
 • najaar 2016: validatie nieuwe onderdelen en publicatie op interne versie GEMMA Online en start verwerking in Softwarecatalogus en KING standaarden

Praktische informatie over cocreatie

 1. Als u nog geen account heeft op GEMMA Online, dan moet u uzelf eerst aanmelden. Zie: Aanmelden voor cocreatie en/of meedenken.
 2. Let aub. op de naamgevingsconventies op aanmeldpagina.
 3. Wilt u bijdragen aan de cocreatie, kijk dan in bovenstaande tabel voor de bijbehorende cocreatiepagina.
  1. Een instructie over hoe u een nieuwe discussie of bijdrage plaatst vindt u op: Discussie op overlegpagina's
 4. Heeft u een discussie gestart, of is er een discussie die u interesseert, hou deze dan in de gaten.
  1. Als u zelf een discussie start of er aan deelneemt dan volgt u deze discussie automatisch.
  2. Er is een instructie voor het automatisch Volgen van discussies en pagina's.
  3. Of kom simpelweg nog één of meerdere keren terug op deze pagina om de voortgang van de discussie te volgen.
 5. De terugkoppeling van KING op de cocreatiebijdragen vindt altijd plaats op de betreffende cocreatiepagina.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met KING of kom naar één van de bovenstaande cocreatiebijeenkomsten.

email: info@vng.nl