Cocreatie GEMMA 2 2015


Inleiding

Dit is de pagina behorende bij het cocreatie GEMMA 2-traject dat heeft gelopen in 2015. Dit traject heeft geresulteerd in onderstaande GEMMA onderdelen.Deze pagina is een archief van het cocreatieproces. Er is een toelichting op het cocreatieproces geschreven.Hieronder vindt u per onderwerp vindt u een overzicht van alle binnengekomen input en de wijze waarop het is verwerkt.

Onderwerp Archief cocreatie
GEMMA 2 Architectuurprincipes Cocreatie GEMMA Architectuurprincipes/Archief-2015-01
GEMMA 2 Bedrijfsfuncties en -objecten Cocreatie Cocreatie GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten/Archief-2015-01
GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatie GEMMA 2 Informatiearchitectuur/Archief-2015-01

Cocreatie-proces

De cocreatie GEMMA 2 liep in de periode maart-juni 2015. De kick-off vond plaats op donderdag 5 maart 2015, tijdens het Work in Progress congres en de cocreatie sloot op 31 mei 2015. Een overzicht van de verslagen en presentaties van de :