Cocreatie:Denk mee met Gegevensmanagement

Over dit discussiebord

Op dit discussiebord kunt u discussies starten en vragen en opmerkingen plaatsen over de onderwerpen die behoren tot het Thema Gegevensmanagement.

Om bijdragen toe te kunnen voegen aan bestaande onderwerpen en voor het starten van nieuwe discussies is het vereist dat u aangemeld bent als gebruiker van gemmaonline.

Kijk op de pagina forumfunctionaliteit, om te zien hoe de forumfunctionaliteit werkt.

Door op "Onderwerp toevoegen" te klikken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze wiki.

Co-creatie Handreiking dataclassificatie

3
Aquanjer (Overlegbijdragen)

Om gegevens te gebruiken en te beschermen is het als organisatie nodig om te weten wat er aan gegevens beschikbaar is. Dat is inventariseren. Van de beschikbare gegevens is het vervolgens nodig om de waarde ervan voor de organisatie te bepalen opdat de gegevens passend beschermd kunnen worden. Dat is classificeren. Weten welke gegevens beschikbaar zijn bevordert het (her-)gebruik van gegevens. Het hergebruik van gegevens draagt op zijn beurt bij aan de (verbetering van) kwaliteit van gegevens. Dit geldt voor het gebruik binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook om het gebruik door keten- en netwerkpartners en samenwerkingsverbanden.

De expertgroep gegevensmanagement heeft een handreiking dataclassificatie opgesteld voor het classificeren van gegevensgroepen. U wordt uitgenodigd om uw input te geven op deze handreiking. U kunt deelnemen aan de co-creatie door uw opmerkingen als antwoord op dit onderwerp van het discussiebord toe te voegen.

De co-creatie termijn voor de handreiking dataclassificatie verloopt op 1 maart 2018. Na afloop van deze termijn gaan GEMMA-experts samen met leden van de expertgroep gegevensmanagement aan de slag met de verwerking van de opgehaalde input. Medio april 2018 wordt de handreiking in definitieve vorm gepubliceerd.

Robhaans (Overlegbijdragen)

De gemeente Nijmegen heeft afgelopen jaar haar data geclassificeerd op de waardes BIV en duurzaamheid (zijn gegevens 10 jaar na vastlegging nog steeds relevant). We hebben hierbij het niveau van applicaties gekozen, omdat de classificatie anders amper te doen is. En dan nog zijn we hier een half jaar mee bezig geweest en hebben we meer dan 50 personen betrokken om de classificatie te bepalen. Op dit moment zijn we bezig met het verwerkingsregister, waarbij we hetzelfde abstractieniveau kiezen.

Dat mis ik in de handreiking. Er wordt wel gesteld dat het bovenstaande belangrijk is, maar door de koppeling te leggen met gemeentelijke DSP's maakt het abstractieniveau meteen lager. Hier zou soms wel naar gestreefd moeten worden (bijv. in DMS-en), maar qua implementatie niet verstandig om mee te beginnen en het heeft lang niet voor alles meerwaarde. Dat is ook mijn algemeen commentaar ten aanzien van de handreiking. Door de classificatie uit te breiden met andere classificaties maakt het de classificatie moeilijker dan het al was met alleen de BIV-waardes en veel gemeentes lopen hierin al jaren vast.

Mijn algemeen advies is dat gemeentes zich moeten beperken in abstractieniveau/granulariteit van wat ze classificeren, dus vooral op niveau van applicaties en waar nodig deze classificatie uit te diepen op een lager niveau. En dat gemeentes zich beperken in op welke aspecten geclassificeerd worden. Ook deze kunnen langzaam uitgebreid worden. Als een aspect goed uitgewerkt is met een helder schema (goed uit te leggen) en voorgelegd kan worden aan dezelfde personen die de BIV-classificatie moeten bepalen.

Adijnen (Overlegbijdragen)

In het kader van ENSIA hebben we een aantal verbeterplannen gemaakt waaronder voor de dataclassificatie. We zijn nu intern aan het kijken hoe we de dataclassificatie het beste kunnen aanvliegen, maar dat is lastig, want het onderwerp is nog niet weggelegd in de organisatie en de kennis ontbreekt nog. Verder is er weinig concreets te vinden over dit onderwerp behalve de handreiking.

De handreiking zou bedoeld zijn als good practice voor (data)classificatie, maar een helder stappenplan ontbreekt. Het is ons niet duidelijk wat we concreet (moeten) hebben bereikt (of wat we willen bereiken) als we het traject hebben afgerond. De vragenlijsten in bijlage 2 zijn wel concreet, maar deze betekenen dan ook een heleboel werk.

Ik sluit me aan bij Rob Haans dat de keuze voor het niveau van classificeren hierin erg bepalend is. Ik denk dat je eerst op een grof abstractieniveau zou moeten classificeren (bijvoorbeeld wel of geen persoonsgegevens). Je kunt dan beter prioriteren welke systemen je eerst op applicatie en/of procesniveau gaat classificeren, zodat je minder hoog scorende systemen niet of op een later tijdstip pas aan de beurt laat komen.

De keuze voor systeem-, applicatie- en/of procesniveau is vrij bepalend voor de werkzaamheden. Wij zitten nog in de voorbereidingsfase en zijn aan het kijken welke stappen en keuzes we moeten definiƫren om tot dataclassificatie te kunnen komen.

Er zijn geen oudere onderwerpen