Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Bedrijfsprocessen omgevingswet vernieuwd

11 februari 2019VNG Realisatie heeft samen met de ketenpartners in het kader van het project UIVO-I (uitwerking informatievoorziening omgevingswet - interbestuurlijk) een processenmodel opgesteld waarin de aan de omgevingswet gerelateerde bedrijfsprocessen tot op deelprocesniveau zijn uitgewerkt.

Voor een aantal van deze processen wil VNG een verdere uitwerking tot op activiteitniveau bieden. De eerste twee zijn nu beschikbaar: 'wijzigen omgevingsplan' en 'behandelen vergunningaanvraag'. Van deze twee bedrijfsprocessen is tevens een procesposter op A0-formaat gemaakt. Aan andere processen wordt gewerkt; die uitwerkingen zullen later toegevoegd worden.

Ga naar Bedrijfsprocessen omgevingswet om de uitwerkingen te bekijken en/of de posters te downloaden.