Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Opstellen Intrekking begunstigende beschikking

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Opstellen Intrekking begunstigende beschikking
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer sprake is van een eerder afgegeven begunstigende beschikking die als gevolg van de opgelegde sanctie (geheel of gedeeltelijk) ingetrokken wordt (conform art. 18.10 Ow), dan is dat een besluit dat bekendgemaakt moet worden en waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Voorheen (Wabo) kon de gemeente alleen een begunstigende 'vergunning' of 'ontheffing' intrekken; in de Omgevingswet is de bevoegdheid verruimt tot het intrekken van ook anderssoortige beschikkingen. De beschikking tot intrekking wordt eerst in concept opgesteld en intern ter goedkeuring aangeboden. (BusinessProcess) Opstellen Intrekking begunstigende beschikking De concept intrekkingsbeschikking wordt intern getoetst en vervolgens goedgekeurd door een ander dan de opsteller. (BusinessProcess) Vaststellen Intrekking begunstigende beschikking OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 21-01-2021 02:34:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 21-01-2021 02:34:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Opstellen Intrekking begunstigende beschikking
Definitie  : Wanneer sprake is van een eerder afgegeven begunstigende beschikking die als gevolg van de opgelegde sanctie (geheel of gedeeltelijk) ingetrokken wordt (conform art. 18.10 Ow), dan is dat een besluit dat bekendgemaakt moet worden en waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Voorheen (Wabo) kon de gemeente alleen een begunstigende 'vergunning' of 'ontheffing' intrekken; in de Omgevingswet is de bevoegdheid verruimt tot het intrekken van ook anderssoortige beschikkingen. De beschikking tot intrekking wordt eerst in concept opgesteld en intern ter goedkeuring aangeboden.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-030-020-020
Object ID  : fc10eabe-4e67-4548-9dcb-fb871a1a9059
Object ID_nl  : fc10eabe-4e67-4548-9dcb-fb871a1a9059
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: