Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Onderzoeken melding incident gereed

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Onderzoeken melding incident gereed
Definitie  : Na het vaststellen van de reactie of beschikking is de tweede fase van het bedrijfsproces afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de derde fase van het bedrijfsproces, het leveren van een reactie aan de indiener van de melding.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-020-020-080
Object ID  : f80fd1c3-ae83-4fd7-b87e-da06585722b4
Object ID_nl  : f80fd1c3-ae83-4fd7-b87e-da06585722b4
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: