Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Melding incident afgehandeld

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Melding incident afgehandeld
Definitie  : Na het verzenden en meedelen van de reactie of beschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties eindigt het bedrijfsproces.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-030-020-130
Object ID  : eee80590
Object ID_nl  : eee80590
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: