Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen beschikking

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De concept beschikking wordt intern getoetst en vervolgens goedgekeurd door een ander dan de opsteller. (BusinessProcess) Vaststellen beschikking Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder bestuursdwang en de bestuursdwang is daarwerkelijk toegepast, dan kan de gemeente de kosten van het toepassen van de bestuursdwang verhalen op de overtreder. Daarvoor dient een kostenverhaalsbeschikking te worden opgesteld. Kostenverhaal is alleen mogelijk wanneer een begunstigingstermijn is ingesteld (en verlopen). Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder dwangsom en de dwangsom is daadwerkelijk verbeurd, dan kan de gemeente de dwangsom vorderen. De betalingstermijn van zes weken start per de datum van verbeurte van de dwangsom (evenals overigens de verjaringstermijn). Die datum moet daarom goed worden gedocumenteerd en onderbouwd. Een invorderingsbeschikking is strikt genomen niet nodig voor de verplichting tot betalen van de dwangsom, maar wel voor een invorderingstraject (of wanneer een belanghebbende daarom verzoekt). Het kan zinvol zijn eerst een gewone nota naar de overtreder te sturen; wanneer die betaald wordt, is een invorderingsbeschikking niet nodig. In plaats van de invorderingsbeschikking kan ook een beschikking tot opheffing of opschorting van de last onder dwangsom worden opgesteld, wanneer de overtreder daarom heeft verzocht (en de gemeente dat verzoek wil honoreren). (BusinessProcess) Opstellen beschikking OrJunction AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-01-2021 14:13:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2021 14:13:08 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen beschikking
Definitie  : De concept beschikking wordt intern getoetst en vervolgens goedgekeurd door een ander dan de opsteller.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-030-030-030
Object ID  : e99bdcec-5898-46cf-b1cd-0bccbe6bd83d
Object ID_nl  : e99bdcec-5898-46cf-b1cd-0bccbe6bd83d
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: