Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Concept handhavingsbeschikking verstuurd

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessEvents > Concept handhavingsbeschikking verstuurd
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Met het opstellen van de concept handhavingsbeschikking is de voorbereidingsfase afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de derde fase van het bedrijfsproces, de besluitvorming. (BusinessEvent) Concept handhavingsbes- chikking verstuurd Na het uitvoeren van de integrale afweging wordt, behalve wanneer wordt afgezien van handhaving zonder dat expliciet gedoogd wordt, een concept handhavingsbeschikking opgesteld. Deze kan twee vormen hebben: een voornemen tot opleggen van een sanctie, of een gedoogverklaring. De beschikking is een formeel document dat review en goedkeuring binnen de organisatie behoeft. Na goedkeuring wordt de concept beschikking verstuurd. Wanneer sprake is van het opleggen van een sanctie, dan zal de concept handhavingsbeschikking verslag doen van feiten en omstandigheden. Ook moet worden vermeld welke herstelmaatregelen genomen moeten worden door de overtreder. Verder dient de beschikking een begunstigingstermijn te vermelden waarbinnen de overtreder geacht wordt de overtreding op te heffen, behalve wanneer een begunstigingstermijn ongewenst is in verband met spoed. Ten slotte zal moeten worden vermeld welke sanctie (inclusief daarbij geldende termijnen) wordt opgelegd als niet aan de termijn van de concept handhavingsbeschikking wordt voldaan. In geval van de sanctie bestuursdwang moet kostenverhaal worden aangekondigd. Tevens wordt vermeld dat tegen het voornemen tot opleggen van een sanctie geen bezwaar mogelijk is maar dat een zienswijze ingediend kan worden (BusinessProcess) Opstellen concept handhavingsbes- chikking OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 02:25:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 02:25:14 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Event.png
Naam  : Concept handhavingsbeschikking verstuurd
Definitie  : Met het opstellen van de concept handhavingsbeschikking is de voorbereidingsfase afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de derde fase van het bedrijfsproces, de besluitvorming.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-020-030-050
Object ID  : e3986b12-447e-4199-9f00-8e62f1635f08
Object ID_nl  : e3986b12-447e-4199-9f00-8e62f1635f08
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: