Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Na accordering door het College (of teamleider indien daartoe door het College gemandateerd) en verwerking van een eventueel raadsadvies is de conceptbeschikking (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking') gereed en is de inhoudelijkebehandelingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit is tevens het vertrekpunt voor de besluitvormingsfase. (BusinessEvent) Concept beschikking gereed Het advies van de Gemeenteraad wordt verwerkt in de conceptbeschikking. Zo nodig wordt overlegd met interne adviseurs en/of ketenpartners. Adviezen dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Verwerken raadsadvies Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening. (BusinessProcess) Accorderen concept beschikking (ambtelijk) AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 02:20:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 02:20:52 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Object ID  : bc515c5a-6d9c-4aaf-82a0-57442d06c4d0
Object ID_nl  : bc515c5a-6d9c-4aaf-82a0-57442d06c4d0
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: