Verweren in beroep

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het verweren van het bevoegd gezag in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. (BusinessProcess) Verweren in beroep Registratie, afstemming en toewijzing, evt. inschakelen externe juridische ondersteuning, aanleveren stukken aan rechtsprekende instantie. (BusinessProcess) Intake verzoek verweerschrift Opstellen pleitnota, bijwonen zitting en houden pleidooi, evt. alternatieve oplossing onderzoeken (schikking). (BusinessProcess) Bijwonen zitting Processen m.b.t. behandelen bezwaar en beroep. (BusinessProcess) Bezwaar en beroep Opstellen verweerschrift, afstemming ketenpartners, indienen verweerschrift en bijlagen, repliek/dupliek. (BusinessProcess) Indienen verweerschrift Afhankelijk van uitspraak aanpassen besluit, evt. instellen hoger beroep. (BusinessProcess) Verwerken uitspraak BusinessActor Provincie BusinessActor Gemeente BusinessActor Rijk BusinessActor Waterschap Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure. (BusinessProcess) Aantekenen beroep Dagvaarding c.q. verzoek indienen verweerschrift ontvangen naar aanleiding van een eerder genomen besluit. (BusinessEvent) Dagvaarding ontvangen BusinessEvent Beroep afgehandeld AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-04-2024 07:15:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 07:15:32 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Verweren in beroep
Definitie     Dit bedrijfsproces betreft het verweren van het bevoegd gezag in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit.
Nestingniveau     01
VolgordeId     017
Object ID     b0a72be8
Object ID_nl     b0a72be8
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 okt 2019 om 11:32.