Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

complexe en/of beleidsgevoelige aanvraag?

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > OrJunctions > complexe en/of beleidsgevoelige aanvraag?
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden. (BusinessProcess) Accorderen concept beschikking (College) Voor eenvoudige vergunningaanvragen kan het College het accorderen van conceptbeschikkingen mandateren aan (bijvoorbeeld) een teamleider van het team vergunningverlening. (BusinessProcess) Accorderen concept beschikking (ambtelijk) Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning. Als een belanghebbende naar verwachting bedenkingen zal hebben tegen de voorgenomen beschikking, en die beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen en die niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt, dan moet de gemeente conform art. 4.8 AWB die belanghebbende in de gelegenheid stellen zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessProcess) Formuleren concept beschikking Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2021 02:11:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 02:11:47 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : complexe en/of beleidsgevoelige aanvraag?
Object ID  : adf4bf7a-0201-46a8-8bce-43516e5f1bbd
Object ID_nl  : adf4bf7a-0201-46a8-8bce-43516e5f1bbd
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: