003 Wijzigen omgevingsplan

003 Wijzigen omgevingsplan
Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van het gemeentelijke omgevingsplan, waarin alle lokale regels over de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente zijn vastgesteld. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Publiceren van het besluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken wijziging omgevingsplan Vaststellen van de opdracht tot wijziging, het organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Voorbereiden wijziging omgevingsplan Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen/wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan De aanleiding voor het aanpassen van het omgevingsplan kan gelegen zijn in een verplichting voortvloeiend uit beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk of provincie. (BusinessEvent) Beleidsdoorwerking ketenpartner Wanneer in de gemeenteraad overeenstemming bestaat over de wens om het omgevingsbeleid te veranderen, dan zal de gemeenteraad verzoeken om het omgevingsplan aan te passen. (BusinessEvent) Verzoek van gemeenteraad Wanneer sprake is van een (wenselijk en haalbaar) initiatief dat niet zonder meer past binnen de kaders van het omgevingsplan, is een omgevingsplanwijziging nodig. Dit komt naar voren tijdens de afstemming van het globaal ontwerp van het initiatief, in het proces 'Verkennen initiatief'. De conclusie dat een wijziging van het omgevingsplan nodig is, zal doorgaans door de gemeente worden getrokken; het daarop volgende verzoek tot wijziging komt in beginsel van de initiatiefnemer. (BusinessEvent) Initiatiefnemer verzoekt wijziging OP Na de bekendmaking van het besluit is het proces van wijziging van het omgevingsplan voltooid. (BusinessEvent) Wijziging omgevingsplan gereed De wens om het omgevingsplan aan te passen kan van het college komen. De aanleiding kan zijn een voorgenomen ontwikkeling in de fysieke leefomgeving, de uitwerking van een gedeelte van het omgevingsplan als dat vanuit de gemeenteraad aan het college is gedelegeerd, of de wens/verplichting om het omgevingsplan in lijn te brengen met de werkelijke situatie, bijvoorbeeld na verlening van een afwijkingsvergunning. (BusinessEvent) Verzoek van college TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:50:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:50:50 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view 003 Wijzigen omgevingsplan
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-a246ccec
ArchiMate-model  : Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten
Label  : 003 Wijzigen omgevingsplan
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : a246ccec
Object ID_nl  : a246ccec
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 14 apr 2021 om 14:17.