Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Beoordelen urgentie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een spoedeisende situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd. Eventueel worden bepaalde niet-essentiële activiteiten overgeslagen. Ook kan dit invloed hebben op wat voor sanctie wordt opgelegd. (BusinessProcess) Beoordelen urgentie OrJunction Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek. (BusinessProcess) Adviseren urgentie Beoordeeld wordt welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn voor het opleggen van een sanctie. Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of er sprake is van een enkelvoudige of een meervoudige zaak: * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een ander bestuursorgaan wanneer zij voor geen van de onderdelen van het sanctieverzoek bevoegd gezag is. * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een uitvoeringspartner wanneer zij wel bevoegd gezag is voor alle onderdelen van het sanctieverzoek, maar het mandaat bij de uitvoeringspartner ligt. De gemeente blijft in een adviserende rol betrokken. * De gemeente zal het sanctieverzoek zelf behandelen waarbij ketenpartners of uitvoeringspartners betrokken worden in een adviserende rol, wanneer sprake is van een sanctieverzoek waarbij de gemeente voor alle onderdelen bevoegd gezag is en het mandaat voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. * De gemeente zal de behandeling van het sanctieverzoek samen met ketenpartners en/of uitvoeringspartners uitvoeren wanneer sprake is van een meervoudig sanctieverzoek waarbij de gemeente niet voor alle onderdelen bevoegd gezag is en/of het mandaat niet voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. Als een ketenpartner of uitvoeringspartner het sanctieverzoek zal behandelen, wordt dit overgedragen aan die partij en worden de overige processtappen overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek. (BusinessService) Advies urgentie TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 01-02-2021 01:49:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-02-2021 01:49:03 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Beoordelen urgentie
Definitie  : Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een spoedeisende situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd. Eventueel worden bepaalde niet-essentiële activiteiten overgeslagen. Ook kan dit invloed hebben op wat voor sanctie wordt opgelegd.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-010-020-010
Object ID  : 960f873e-73b5-494d-aa52-1b7404b7c79a
Object ID_nl  : 960f873e-73b5-494d-aa52-1b7404b7c79a
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: